Joanna Sztroman

O mnie

Joanna Sztroman - animator kultury, pedagog, socjoterapeuta, nauczyciel przedszkolny, społeczny kurator sądowy, członek TPD, a przede wszystkim przyjaciel dzieci i młodzieży, matka, babcia.
Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.
Publikowała w: Dramie, Problemach Alkoholizmu, Remedium, Gazecie Mazowieckiej, Mocnych stronach, Własnym Głosem, współpracowała z Filipinką jako konsultant.
Wydała książki dla dzieci: Osa i inne bajki pouczajki, Psotne nutki, Zaczarowany księżyc.
Kocha muzykę (grała na oboju), "zna ją" każdy park w Warszawie, i nie tylko, gdzie prowadziła koncerty orkiestry dętej, imprezy dla dzieci.
Współpracowała z niezapomnianą Zofią Klizą z Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" i Reginą Skoczkową - reżyserem teatralnym, kierując działalnością artystyczną w jednej ze szkół warszawskich, dzięki którym każdy młody człowiek czuł się artystą.
Kocha teatr i z sentymentem wspomina zajęcia ze słuchaczami studium teatralnego.
Jest niepoprawną marzycielką z ogromnym poczuciem humoru.
Jak ma "zły dzień", biegnie na Starówkę i wraca "jak nowa". Lub chwyta za pióro i pisze.